Video

Trao giải nhất người mặc trang phục dân tộc đẹp 2013-Nguôn: Vương Mạnh Chung

Trao giải nhất người mặc trang phục dân tộc đẹp 2013-Nguôn: Vương Mạnh Chung

Trao giải nhất người mặc trang phục dân tộc đẹp 2013-Nguôn: Vương Mạnh Chung