Video

Thi trình diễn trang phục dân tộc huyện Lục Ngạn(2013)-Nguồn : Vương Mạnh Chung

Thi trình diễn trang phục dân tộc huyện Lục Ngạn(2013)-Nguồn : Vương Mạnh Chung

Thi trình diễn trang phục dân tộc huyện Lục Ngạn(2013)-Nguồn : Vương Mạnh Chung